Van de bestuurstafel

16 april 2012

In de afgelopen jaren hebben verschillende enthousiaste mensen zich als vrijwilliger opgegeven om vervolgens voor lange of korte duur zich in te zetten voor de trein. Zo zijn er vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat door middel van schilderen deze geconserveerd werd, vrijwilligers die zich inzetten bij stichting om ondersteunende taken zoals op de achtergrond organiseren van zaken die nodig zijn en verder nog andere dingen.

Ook waren er een aantal vrijwilligers die als fotograaf hun hun foto’s ter beschikking van de stichting gesteld hebben. Hierdoor was voor iedereen, die de site bezocht, duidelijk te zien hoe de afgelopen jaren het conserveerproces gelopen is. Al deze vrijwilligers willen wij op deze manier toch eens in het zonnetje zetten voor hun inzet, want het is niet niks wat zij de afgelopen tijd gepresteerd hebben! CHAPEAU!

Helaas kan er voorlopig niet aan de trein gewerkt worden, omdat deze nu op een afgesloten deel van Amsterdam Dijksgracht staat. De TEE is daarheen verplaatst omdat het spoor waar deze op stond bij Watergraafsmeer nodig was voor NedTrain. Helaas is de plaats op Dijksgracht ook van tijdelijke aard, want ook daar moet de TEE binnenkort vertrekken. Er is het bestuur wel een alternatief aangeboden, maar dat is ook van tijdelijke aard, zodat we nog steeds zoekende zijn naar een permanente locatie.

Het Bestuur